กิจกรรมล่าสุดของไซต์

22 เม.ย. 2565 00:25 onsurang loachai แก้ไข รับติดตั้งและออกแบบงานระบบภายในโรงงาน
22 เม.ย. 2565 00:21 onsurang loachai แก้ไข รับติดตั้งและออกแบบงานระบบภายในโรงงาน
23 มี.ค. 2564 21:28 sale man แก้ไข สถานที่ตั้งสำนัก​งานใหญ่​
9 มี.ค. 2564 23:44 sale man แก้ไข สถานที่ตั้งสำนัก​งานใหญ่​
9 มี.ค. 2564 23:40 sale man แก้ไข ระบบไฟฟ้า​ สื่อสาร
9 มี.ค. 2564 23:38 sale man แก้ไข sthan-thi-tang-sanakngan
9 มี.ค. 2564 00:56 sale man แก้ไข รับติดตั้งและออกแบบงานระบบภายในอาคารและโรงงาน
9 มี.ค. 2564 00:54 sale man แนบ Screenshot_25640309_154243.jpg กับ รับติดตั้งและออกแบบงานระบบภายในอาคารและโรงงาน
9 มี.ค. 2564 00:41 sale man แก้ไข company-profile
9 มี.ค. 2564 00:41 sale man นำออกไฟล์แนบ baptech_profile_10thAniversary.pdf จาก company-profile
9 มี.ค. 2564 00:38 sale man แก้ไข company-profile
9 มี.ค. 2564 00:37 sale man แนบ baptech_profile_15thAniversary.pdf กับ ระดับบนสุด
9 มี.ค. 2564 00:33 sale man แก้ไข รับติดตั้งและออกแบบงานระบบภายในอาคารและโรงงาน
9 มี.ค. 2564 00:17 sale man แก้ไข sthan-thi-tang-sanakngan
10 พ.ค. 2556 02:11 Thaphuthai Rujirek แก้ไข สมัครงาน
10 พ.ค. 2556 02:09 Thaphuthai Rujirek แก้ไข รับติดตั้งและออกแบบงานระบบภายในอาคารและโรงงาน
9 พ.ค. 2556 21:26 Thaphuthai Rujirek แนบ PhotoGrid_1368157113707-1.jpg กับ รับติดตั้งและออกแบบงานระบบภายในอาคารและโรงงาน
3 มี.ค. 2554 21:01 Thaphuthai Rujirek แก้ไข รับติดตั้งและออกแบบงานระบบภายในอาคารและโรงงาน
3 มี.ค. 2554 20:55 Thaphuthai Rujirek สร้าง สมัครงาน
3 มี.ค. 2554 20:49 Thaphuthai Rujirek สร้าง สมัตรงาน
3 มี.ค. 2554 20:37 Thaphuthai Rujirek สร้าง สมัครงาน
3 มี.ค. 2554 20:30 Thaphuthai Rujirek แก้ไข รับติดตั้งและออกแบบงานระบบภายในอาคารและโรงงาน
15 ต.ค. 2552 00:07 Thaphuthai Rujirek แก้ไข Company Profile
15 ต.ค. 2552 00:03 Thaphuthai Rujirek แนบ baptech_profile_10thAniversary.pdf กับ Company Profile
15 ต.ค. 2552 00:02 Thaphuthai Rujirek แก้ไข Company Profile

เก่ากว่า | ใหม่กว่า