ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณ ธภูไท รุจิเรข 
คุณ อรสุรางค์  เหลาไชย
บริษัท แบพเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 1826/1 ซ.ลาดพร้าว 71 (เจริญทรัพย์ 5) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร.02 956 1390-1 แฟกซ์.02 956 1392
www.BaptechEngineering.com