รับติดตั้งและออกแแบบงานระบบภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัท แบพเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด BAPTECH ENGINEERING CO.,LTD. รับติดตั้งและออกแบบ งานระบบปรับอากาศ ,ห้องสะอาด (คลีนรูม) , ดับเพลิงและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ,ประปาและสุขาภิบาล ,ระบายความร้อนเครื่องจักร ,ไฟฟ้าและสื่อสาร
ควบคุมงานโดยวิศวกรมืออาชีพ
บริษัท แบพเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  BAPTECH ENGINEERING CO.,LTD. 
บริษัท แบพเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด